Elállási jog

Webáruházunk szolgáltatásai terén etikusan, törvényesen, a Vásárlók érdekeit szem előtt tartva jár el. A Vásárló a szerződéstől a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 14 napon belül indoklás nélkül elállhat.
Ez irányú igényét a webáruház e-mail címén(info@oras18.eu) vagy a cég adatokban szereplő székhely címére küldött levélben tudja jelezni, az alábbi linken elérhető elállási nyilatkozat kitöltésével. Az áru visszaszolgáltatásából adódó költségeket a vásárló köteles viselni. Kérjük ilyen esetekben a termék sérülésmentes állapotban, eredeti dobozában történő visszajuttatását. Sérült terméket nem áll módunkban visszavenni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a Vásárló teljes körűen felelős.

Az alábbi linken elérhető az elállási nyilatkozat minta:

https://oras18.eu/img/cms/elallasi-minta-oras18_eu.pdf