ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2022. Augusztus 20. napjától

https://timexora.hu, https://timexora.eu, https://nauticaora.hu, https://oranekem.hu, https://oras18.eu továbbiakban "weboldalak"


1. § Érvényesség


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) érvényesek az Órás18 Kft. (továbbiakban: „Órás18 Kft.”) által üzemeltetett „weboldalak”on elérhető és megvásárolható, valamint az Órás18 Kft. ügyfélszolgálatán, telephelyén, székhelyén és üzleteiben megrendelhető valamennyi árucikkre, illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra. A „weboldalak” használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a „weboldalak” on elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a „weboldalak”on (és adott esetben az Órás18 Kft. üzleteinek valamelyike) és a Vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) között elektronikusan jön létre.

Vásárló alatt értjük valamennyi természetes és jogi személyt, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyokat.

A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A „weboldalak” használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a „weboldalak” nyitóoldalán az ÁSZF (általános szerződési feltételek) menüpontban.

2.§ Szerződéses partner adatai
A Vásárló szerződéses partnere:

Cégadatok:

Cégnév: Órás18 Kft.

Székhely és levelezési cím: 1188 Budapest, Nemes utca 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-275074

Cégjegyzéket vezető törvényszék cégbírósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25435942-2-43
Statisztikai számjel: 25435942-9525-113-01

Cégjegyzésre jogosultak: Kustra Zsófia

Kereskedelmi tevékenységre vonatkozó nyilvántartást vezető hatóság:

Budapest Főváros IX. Kerületi Polgármesteri Hivatal
Kereskedelmi nyilvántartási szám: 9617/2016

valamint

Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal
Kereskedelmi nyilvántartási szám: 8467

A tárhely-szolgáltató adatai:

A tárhely-szolgáltató cégneve: Szabó Róbert E.V.

A tárhely-szolgáltató székhelye: 1188 Budapest, Címer utca 30/A

A tárhely szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@web18.eu

A tárhely-szolgáltató weboldala: https://web18.eu

Órás18 Kft. Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36/30/2813574
Ügyfélszolgálatunk telefonon az alábbi időszakokban érhető el:
Munkanapokon: 10:00 – 16:00

Órás18 Kft. és az ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége:

info@oras18.eu

info@nauticaora.hu

info@timexszerviz.hu

info@oranekem.hu

3.§ A „weboldalak” használatával kapcsolatos megkötések

3.1. A „weboldalak” csak az ÁSZF feltételeit és az Adatvédelmi Szabályzatot elfogadó személy használhatja. Azaz a „weboldalak” használata során a Vásárlónak el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani a „weboldalak” megtekintését, abban vásárlást nem eszközölhet.

3.2. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a „weboldalak” szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A „weboldalak”nak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.

3.3. Amennyiben a Vásárló a „weboldalak” valamelyikén belép és annak használatát folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a „weboldalak” használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

3.4. Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a „weboldalak” használatát és elhagyni azt.

4.§ Vásárlói kör meghatározása

4.1. A „weboldalak”on megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztónak minősülő Vásárlók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. A termékek kereskedelmi újra, illetve továbbértékesítése nem engedélyezett. Az Órás18 Kft. ebből következően fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az ajánlattétel.

4.2. A termékeket kizárólag háztartásban használatos mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mennyiséget túllépi, úgy a Órás18 Kft. fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat visszautasítására.

5. § Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás

Az Órás18 Kft. hivatkozással a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:82-6:85§ ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a „weboldalak” szolgáltatásait igénybe vevőknek:

5.1. A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása:

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba” vagy „Kosárba teszem!” feliratú gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Az Órás18 Kft. nyomatékosan felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a termék(ek) kosárba helyezése nem eredményezi a termék „lefoglalását”, illetőleg nem jelenti a Vásárló részéről sem a vételi szándék kinyilvánítását, sem a megrendelés véglegesítését. Ebből következően előfordulhat, hogy a kosárba helyezett termék bizonyos idő elteltével kikerül a Vásárló kosarából mivel azt egy másik Vásárló megvásárolta.

Ezen a felületen választhat, hogy tovább nézelődik a webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Megrendelés” feliratú gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor a „Tovább” gombra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, a következő oldalon választhat, illetve módosíthatja a számlázási adatokat és választhat az átvételi lehetőségek közül (kiszállítás vagy áruházi átvétel). Kiszállítás esetén a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási címtől eltérő címre kéri a kiszállítást. A „Mentés” gombra kattintva lehet jóváhagyni a megadott beállításokat.

A szállítási adatok megadását követően a Vásárló egy jelölőnégyzetbe helyezetett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az általános szerződés feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozatunkat. Szintén ezen az oldalon kell kiválasztania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt fizetési módot, az alapértelmezés a legutóbbi vásárlás alkalmával használt fizetési mód. Ezen oldalon megjelenik a vásárlási adatok összegzése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Megrendelés” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el az Órás18 Kft. részére.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja: az oldalon a megrendelési folyamat alatt végig láthatóak a (1.) „Személyes adatok”, (2) „Átvételi lehetőségek”, (3.) „Fizetési mód” beállítások, amik rendre módosíthatóak az egyes modulok alján lévő (1.) „Szerkesztés”, (2.) „Szerkesztés”, (3.) „Szerkesztés” feliratokra kattintva.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Megrendelés" gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül.

Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy az Órás18 Kft. a Vásárló ajánlatát elfogadta (további részletek: ÁSZF 6.§).

A Vásárló megrendelése véglegesítésével egy záró felületre érkezik, ahol tájékoztatjuk a rendelésszámról, a rendelés összértékéről, az egyes termékek várható szállítási idejéről és arról, hogy megrendelésének visszaigazolását és banki adatainkat e-mailben küldjük el számára. A rendelés visszaigazolás egy másolatát a „weboldalak” azonnal elküldik az Ön által megrendeléskor megadott e-mail címre, melyet igény szerint ki is nyomtathat.

5.2. A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények

Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a Vásárlóval közli, vagy azt a Vásárló számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a Vásárló számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a Vásárló szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a Vásárló figyelmét a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel, határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a Vásárlót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról; határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről; a Vásárló kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról.

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a Vásárló a szerződési nyilatkozatának megtételekor

kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Az Órás18 Kft. a „weboldalak”on történő megrendelés során ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Megrendelés” feliratú gombra kattintást megelőzően a Vásárló köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenteni többek között, tudomásul vette, hogy a „Vásárlás” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezetett termék/szolgáltatás/digitális tartalom stb. megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után.

A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a Vásárló szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a Vásárlónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a Vásárlónak megadta; és a Vásárló a 45/2014. (II.26) Korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett.

5.3. A szerződés írásbelisége, iktatása

A „weboldalak” használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az Órás18 Kft. azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a „weboldalak”on leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

5.4. Az ügyintézés, szerződés nyelve

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

5.5. Magatartási kódexre vonatkozó előzetes tájékoztatás

Az Órás18 Kft., illetve a „weboldalak” nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

5.6. Termékinformációk

A termékkel/szolgáltatással kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői; műszaki / technikai paraméterek stb.), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.

A „weboldalak”on megjelenített készletinformációk tájékoztató jellegűek, és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a „weboldalak” adatbázisa frissítve lett. Az Órás18 Kft. mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban levő) termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben elfogytak.

5.7. Adatbeviteli hibák

Az Órás18 Kft. az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat (ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és kijavítását az alábbiak szerint biztosítja.

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Órás18 Kft. részére való elküldéséig a „weboldalak”on bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. A részletes leírást az ÁSZF 5.1. pontjának 4. bekezdése tartalmazza.

5.8. Árfeltüntetés

Az Órás 18 Kft. által megvételre kínált termékek, szolgáltatások termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak).

A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez utóbbiakról az Órás18 Kft. külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során.

A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt tartalmazzák, kivéve az automata kupon akcióban szereplő termékeket.

Automata kupon akció esetén a kedvezmény automatikusan mindenkinek jár, de csak a kosárba helyezést követően vonódik le a vételárból, amennyiben a kupon kód, promóciós kód a kosár áttekintésekor megadásra kerül.

Az Órás18 Kft. a „weboldalak”on megrendelhető termékek/szolgáltatások vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Áfa visszatérítés: Órás18 Kft. az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti vissza.

Az Órás18 Kft. szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen meggyőződhet a kosárba helyezett termékek vételáráról még a kötelező érvényű megrendelésének elküldése előtt.

5.9. Hibás/téves árfeltüntetés

Amennyiben Órás18 Kft. minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a „weboldalak”on, akkor Órás18 Kft. nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

- nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;

- esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;

- egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár

Az Órás18 Kft. az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

6.§ Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

6.1. A Vásárló a “Rendelés fizetési kötelezettséggel” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének Órás18 Kft.-hez való megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

6.2. A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi az Órás18 Kft. és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az Órás18 Kft. késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy az Órás18 Kft. részére a megrendelés megérkezett. Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem a Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.

A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását.

6.3. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor az Órás18 Kft. kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza.

6.4. A Vásárló a „weboldalak”on való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi Szabályzatban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

6.5. Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat az Órás18 Kft. ügyfélszolgálatához (lásd jelen ÁSZF 2.§-át), ahol készséggel állunk rendelkezésére.

6.6. A „weboldalak”on vásárolt termékek kereskedelmi továbbértékesítése nem megengedett.

7.§ Termék rendelkezésre állása

7.1. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy az Órás18 Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban történt kifizetést előre utalást a Vásárló számára a feltüntetett beszerzési azonnal vagy legkésőbb a weboldalon feltüntetett időtartam lejárata után 2 munkanappal visszautaljuk.

7.2. A 7.1. bekezdés hatálya az értelemszerűen szükséges változtatásokkal fennmarad arra az esetre, ha a megrendelt termék a rendelés feladása után, de még az árucikk szállítása előtt “18 éven felülieknek” besorolást kap, mivel életkor-ellenőrzés a rendelés feladását követően technikai okokból nem lehetséges.

7.3. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető az Órás18 Kft. vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli az Órás18 Kft. semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

8.§ Termék átvétele és szállítása

8.1. Amennyiben a rendelést helyszíni átvétel céljából egy, a Vásárló által kiválasztott személyes átvételi pontra szállítják, a Vásárló értesítést kap arról, mikor tudja a helyszínen átvenni a rendelését. A Vásárló köteles a rendelést az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül átvenni. A rendelés átvételéhez a Vásárlónak be kell mutatnia a rendelés visszaigazolását vagy az átvételi értesítést, valamint valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott, érvényes fényképes azonosító okmányt (pl. útlevél, személyi igazolvány, vagy jogosítvány). Amennyiben a Vásárló nem veszi át rendelését az átvételi értesítő kézhezvételétől számított 5 napon belül, az Órás18 Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a Vásárló az esetlegesen kifizetett vételárról megfelelő összegű jóváírást kap - eltérő megállapodás hiányában - az eredeti fizetés formájában (azaz jóváírás a hitelkártyára vagy ajándékkártyára, számlára visszautalás, illetve készpénz visszafizetés).

8.2. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe. A szerződés akkor jön létre, amikor az Órás18 Kft. kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza. (vásárlást követő 2. email / lásd jelen ÁSZF 6.3. pontját)

A szállítással kapcsolatos további részletes tájékoztatás a ”weboldalak”-on a „Szállítási feltételek” menüpont alatt érhető el.

9.§ Fizetés, számlakiállítás, online áruhitel

9.1. A rendelési folyamat befejezése után a Vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül.
A Vásárló az „weboldalak” által biztosított fizetési módokról az oldalon „Fizetési lehetőségek” menüpont alatt tájékozódhat.

9.2. Hitelkártyával/Bankkártyával történő fizetés kezelő cége a B-Payment Zrt. (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42. EMKE Irodaház II. emelet; Cg. 01-10-047882; adószám: 24722137-2-42) A kezelőcég aktuális általános felhasználási feltételei a következő linken érhető el: https://b-payment.com/hu/aszf/

9.4. A fizetés során beírt adatokat az Órás18 Kft. valamint a „weboldalak” nem tárolják, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.


9.5. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a Vásárlót terheli.

9.6. Az Órás18 Kft. tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a „weboldalak”-on történt termékértékesítés során a Vásárló jogosult eldönteni, hogy az elérhető fizetési módok – köztük az előre fizetést is - közül melyiket választja. Az Áfatörvény alkalmazásában nem minősül előlegfizetésnek, ha az ellenértéket megfizetni köteles fél saját döntése alapján előbb fizet, mint a 9.7. pontban részletezett teljesítési időpont.

9.7. Az Órás18 Kft. felhívja a Vásárlók figyelmét arra is, hogy a „weboldalak”-on történt termékértékesítés esetén a teljesítési időpont az a nap, amikor az árut az Órás18 Kft. a kiszállítást végző logisztikai partnernek átadja. Azaz az átadás napja kerül az Áfatörvény szerinti, számviteli bizonylaton feltüntetésre, mint a teljesítés időpontja.

9.8. Vásárló köteles a rendelés leadásakor fokozottan ügyelni a helyes vevő adatok megadására. Az elektronikusan/papíralapon megküldött számlán szereplő adatokat a Vásárló köteles az átvételt követően az elvárható legrövidebb időn belül ellenőrizni. Az Órás18 Kft. nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy a számla vevő adatainak utólagos módosítására – a nyilvánvaló név- és címelírási hibát (pl. betűhiány, helyesírási hiba) ide nem értve - a számla átvételét követő naptári naptól nincs lehetőség.

A Vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az Órás18 Kft. az ügylet vonatkozásában elektronikus/papíralapú számlát bocsát ki és kötelezettséget vállal a kiállított elektronikus/papíralapú számla befogadására. Az Órás18 Kft. a kiállított elektronikus számlát külön (automatikus visszaigazolást és az ajánlat elfogadását követő harmadik) email üzenet mellékleteként küldi. Amennyiben Papír alapú számla kerül kiállításra azt a termékkel együtt a csomagolás belsejében helyezi el.

Az Órás18 Kft. alapesetben, magyar forintban (Ft) állítja ki a számviteli bizonylatot. Ettől való eltérést a vásárlónak kell igényelnie a megrendeléskor a megjegyzés rovatban. Lehetséges deviza nemek: Euró (EUR)

Az Órás18 Kft. által kiállított elektronikus vagy papír alapú számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti elektronikus számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért az elektronikus úton kibocsátott számlákat elektronikus formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint.

Az Órás18 Kft. által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

10.§ Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított termék az Órás 18 Kft. tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.

11.§ Fogyasztónak minősülő Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga

11.1. Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-a értelmében a „weboldalak”on vásárolt termékek tekintetében.

A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

11.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

1. a terméknek,

2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

11.3. A fogyasztónak minősülő Vásárlót nem illeti meg az elállási jog

lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

  • olyan zárt csomagolású termék, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

11.4. A fogyasztónak minősülő Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

11.5. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Órás 18 Kft. részére az elállásra nyitva álló időszak alatt. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat minta a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében található.

11.6. A fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 11. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi az Órás18 Kft. részére.

Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő közlés esetén az e-mail illetve a fax megérkezésének időpontját veszi figyelembe az Órás18 Kft. a határidő számítás szempontjából. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A fogyasztónak minősülő Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási Időszak lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint az Órás18 Kft. részére.

11.7. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni az Órás18 Kft. részére az alábbi címre visszaküldeni.

Visszaküldési postacím:

Órás18 Kft.
1188 Budapest
Nemes utca 6.

A termék Órás18 Kft. részére történő visszaküldésének költsége a fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli. Az Órás18 Kft.-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli (kivétel: értékcsökkenés – részletek 11.10 pont).

11.8. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül az Órás18 Kft. visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a termék Órás18 Kft. részére történő visszaküldéséért fizetett költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló az Órás18 Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Az Órás18 Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Órás18 Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

11.9. Amennyiben az Órás18 Kft. ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül az Órás18 Kft. megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.

11.10. Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget az Órás18 Kft. az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

12. § Elállás következményei

12.1. Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a fogyasztó nem tudja visszatéríteni számunkra a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredően elhasznált, vagy nem működő állapotban, értékcsökkenten tudja visszaadni, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni.

12.2. A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei. Amennyiben a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket az Órás18 Kft. kifuvarozta a fogyasztónak, és az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza, az Órás18 Kft. saját költségén visszafuvarozza a terméket. Postai küldeményként a legfeljebb 10 kg súlyú, Illetve 2 méter volumetrikus méretet nem meghaladó termékek küldhetőek vissza.

12.3. A fogyasztó által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási szándék, kézhez vételekor kezdődik. Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Órás18 Kft. nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az Órás18 Kft. mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve, ha Órás18 Kft. kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszatérítés során az Órás18 Kft. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

12.4. A vonatkozó postai díjakról további információkat talál a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett www.posta.hu weboldalon.

12.5. Amennyiben a szerződéshez a fogyasztó kölcsönszerződést is kötött, és él az elállási jogával, ez a kölcsönszerződést is megszünteti.

12.6. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot

- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Órás18 Kft. a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

- olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

A fentiekben meghatározott jogokon túl a fogyasztónak lehetősége van arra, hogy személyesen nyilvánítsa ki egy rendeléstől való elállását és bármely Órás18 Kft. üzletében az elállásra vonatkozó határidőn belül.

13.§ Digitális formában kibocsátott ajándékkártya értékesítése

13.1. A „weboldalak”at üzemeltető Órás18 Kft. lehetőséget biztosít digitális formában kibocsátott Ajándékkártya (a továbbiakban: Online Ajándékkártya) online megvásárlására.

13.2. Az Online Ajándékkártya az Áfa törvény 259.§ 24/A pontja értelmében többcélú utalványnak minősül. Az utalvány olyan eszköz, amelyet termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás ellenértékeként, illetve részellenértékeként kell elfogadni, és amely esetében magán az eszközön vagy a kapcsolódó dokumentációban - ideértve az eszköz általános szerződési feltételeit is - fel van tüntetve a beszerezhető termékeknek, igénybe vehető szolgáltatásoknak vagy azok lehetséges értékesítőinek, szolgáltatóinak a megnevezése.

Az Online Ajándékkártya az Órás18 Kft. által forgalmazott, különböző ÁFA kulcsú termékek ellenértékének kiegyenlítésére használható fel. Ajándékkártyával „weboldalak”-on újabb ajándékkártya vásárlása nem lehetséges.

Az Online Ajándékkártya beváltható az ajándékkártyán szereplő (és kizárólag az azon szereplő) webcímen és a 3. számú mellékletben felsorolt Órás18 Kft. üzleteiben, kizárólag termék vásárlására.

Az Online Ajándékkártya a kibocsátástól számított 2 évig váltható be.

13.3. Az Online Ajándékkártya vételára kizárólag előre fizetéssel (bankkártya) egyenlíthető ki. A vásárlás regisztrációhoz nem kötött.

13.4 A „weboldalak”-at üzemeltető Órás18 Kft. a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja a felelősségét a Vásárló által tévesen/hibásan stb. megadott telefonszámra/e-mail címre történő kiküldés esetén. Azaz amennyiben a Vásárlónak felróható módon nem megfelelő telefonszámra/elektronikus címre kerül a megvásárolt online Ajándékkártya kiküldésre, úgy a Vásárló sem a vételár visszatérítését, sem pedig újabb Online Ajándékkártya Órás18 Kft.-től való követelésére nem jogosult.

13.5. Egyszerre 1 db ajándékkártya vásárolható, 1.000 Ft – 50.000 Ft közötti összegben.

13.6. Ezen értékesítési forma során fizikai ajándékkártya nem kerül a Vásárló részére megküldésre. Az Online Ajándékkártya vásárlása:

otthon nyomtatható Online Ajándékkártya esetén a Vásárló az általa megadott email címre küldött email csatolmányaként pdf formátumban kapja meg az ajándékkártyát, melyet aZ ajándékkártyán szereplő (és kizárólag az azon szereplő) webcímen és a 3. számú mellékletben felsorolt Órás18 Kft. üzleteiben is fel tud használni, kizárólag termék vásárlására.

13.7. Az Online Ajándékkártyát tartalmazó e-mail a vételár Órás18 Kft. bankszámláján történő jóváírás után általában néhány percen belül kiküldésre kerül a Vásárló által a megrendelés alkalmával megadott e-mail címre.

13.8. A Vásárló az Online Ajándékkártya ellenértéke vonatkozásában kizárólag elektronikus formában kibocsátott számviteli bizonylatot kap.

13.9.Az Órás 18 Kft. felhívja a kedves Vásárlók figyelmét arra is, hogy Online Ajándékkártya vásárlásra esetén az Ajándékkártyára feltöltött összeg Órás18 Kft. üzleteiben történő kifizetésére vagy az Ajándékkártya átvételére nincsen lehetőség.

13.10. Online Ajándékkártya (azaz digitális tartalom) vásárlása esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-ában meghatározott elállási jogát (lásd 29.§ (1) bekezdés) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Órás18 Kft. a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti elállási jogát.

13.11. „Weboldalak”-at üzemeltető Órás18 Kft. felhívja a Vásárlók szíves figyelmét, hogy a bankkártya kibocsátó pénzügyi partnerek tájékoztatása szerint számos esetben előfordult a múltban eltulajdonított, hamisított stb. bankkártyával való visszaélés. Ezért az Órás18 Kft. mind saját, mind pedig a Vásárlók védelme érdekében fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a pénzügyi partner a fizetési tranzakció végrehajtásakor visszaélés gyanújára okot adó körülményt észlel, illetve arról szerez tudomást a kártyakibocsátó társaságtól és erről az Órás18 Kft.-t tájékoztatja, úgy az Órás18 Kft. a szerződés teljesítését az eset körülményeinek kivizsgálásáig és a pénzügyi partner újabb tájékoztatásáig felfüggessze. Természetesen ebben az esetben Órás18 Kft. elektronikus üzenet formájában tájékoztatást küld a Vásárló által megadott e-mail címre és a tőle elvárható módon törekszik az eset körülményeinek felderítésében és kivizsgálásában a pénzügyi partnerekkel, illetve bűnüldöző hatóságokkal együttműködni.

13.12. A visszaélés gyanús esetekben a „weboldalak”-at üzemeltető Órás18 Kft. a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja felelősségét - különösen, de nem kizárólagosan - a szerződésszegésre (nem teljesítés, késedelmes teljesítés stb.) alapított vásárlói igények vonatkozásában.

14.§ Felelősség


14.1. Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek az Órás 18 Kft. részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén az Órás18 Kft. csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. Az Órás18 Kft. részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.

14.2. Az Órás18 Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.

14.3. A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Az általunk forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatolunk, azonban amennyiben bármilyen okból kifolyólag nem kapná meg a termékkel együtt kérjük ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt szíveskedjen jelezni az ügyfélszolgálatunknak, és természetesen haladéktalanul pótoljuk.

14.4. Az Órás18 Kft. minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, az Órás18 Kft. a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.

14.5. A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban az Órás18 Kft. nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.

14.6. Az Órás18 Kft. a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a „weboldalak”-on harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.

14.7. Az Órás18 Kft./”weboldalak” nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A Vásárló a „weboldalak”-at kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Órás18 Kft./”weboldalak” nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért.

15.§ Jótállás

15.1. Az Órás 18 Kft.-t termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

15.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést az Órás18 Kft. vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

· rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

· helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

· elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó:

· elsősorban kijavítást igényelhet, kivéve, ha a jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Órás18 Kft.-nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

· ha az Órás18 Kft. a kijavítást nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Órás18 Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. Órás18 Kft.-nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze, azonban előfordulhat, hogy minden törekvése ellenére a 15 napos határidőt nem tudja tartani.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A jótállási idő nem elévülési, hanem jogvesztő jellegű, így az semmilyen esetben sem hosszabbodhat meg. (pl. szervizben töltött idővel vagy azon idővel, amikor a fogyasztó nem tudja rendeltetésszerűen használni a terméket) A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

15.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Órás18 Kft.-t terhelik.

15.4. Órás18 Kft. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

15.5. A fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

15.6. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

15.7. A termékekhez kiállított jótállási jegy: A jogszabály alapján kötelező jótállás alá eső termékek mellé az Órás18 Kft. vagy gyártó által kiállított jótállási jegyet adunk, amely megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak. A jótállási jegyet bizonyos termékcsoportok esetén papír alapon mellékeljük a megvásárolt termékhez.

Kérjük, hogy a termék mellett található gyártói és/vagy az Órás18 Kft. által kiállított akár papír alapú jótállási jegyet, továbbá az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (számla, nyugta) együtt őrizze meg. Az Órás18 Kft. által kiállított jótállási jeggyel a garanciális igények (jótállás, kellékszavatosság) teljes körűen érvényesíthetők mind a gyártó szervizpartnereken, mind az Órás18 Kft. üzleteiben.

16.§ Kellékszavatosság

16.1. A fogyasztónak minősülő Vásárló az Órás18 Kft. hibás teljesítése esetén az Órás18 Kft.-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

16.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

16.3. A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Órás18 Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Órás18 Kft. költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

16.4. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Órás18 Kft. adott okot.

16.5. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Órás18 Kft.-vel.

16.6. A Vásárló közvetlenül az az Órás18 Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

16.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket az Órás18 Kft.-től vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Órás18 Kft. csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Órás18 Kft. bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

16.8. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

17.§ Termékfelelősség

17.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 16. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékfelelősségi/termékszavatossági igényt érvényesíthet.

17.2. A fogyasztónak minősülő Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a fogyasztónak minősülő Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

17.3. Termékszavatossági igényként a fogyasztónak minősülő Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló kell bizonyítania.

17.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

17.5. Termékszavatossági igényét a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A fogyasztónak minősülő Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

17.6. A fogyasztónak minősülő Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

17.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

17.8. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

· a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

· a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

· a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

17.9. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


18.§ Eljárás hibás termék esetén, reklamáció


18.1. A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény nyitva álló időszakban? bármely magyarországi Órás18 Kft. üzletében érvényesíthető.

18.2. Ha a Vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a Vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.

18.3. Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.

18.4. A kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról részletes információt a jelen ÁSZF 15-17. pontjaiban és 2. sz. mellékletben talál.

19.§ Az Órás18 Kft. által üzemeltetett „weboldalak” célja, felelősség korlátozása, szerzői jog

A „weboldalak” célja a rajta megtalálható árucikkek értékesítése. Az egyes árucikkeknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. Az Órás18 Kft. a megfelelő gondossággal kezeli az interneten szereplő információkat, a weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért az Órás18 Kft. nem vállal felelősséget.

A „weboldalak” oldalain megtalálható külső (kiadó, gyártó) tartalmi elemeken (pl. dobozképen) szereplő információkért az információ szolgáltatója (kiadó, gyártó) felel. Azért az Órás18 Kft. felelőssé nem tehető.

A termékekről feltüntetett dobozképek tájékoztató jellegűek, jellemzően megegyeznek azzal, amelyet Vásárló ténylegesen kézhez is kap, de eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban felelősséget szintén nem vállalunk (pl. a termék ugyanazzal a tartalommal/paraméterekkel, de eltérő borítóban kapható, mint ami a képen szerepel).

A „weboldalak”-on való vásárlás feltételezi Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet használata során felmerülő hibákra.

Az Órás18 Kft. semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget:

● Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a „weboldalak” használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért

● Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért

● Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért

● Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén.

● Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért

● Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért

Az Órás18 Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett kárért, ami a „weboldalak”-hoz való csatlakozás vagy használat miatt vagy során következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg behatolásoktól és egyéb káros eseményektől.

Az Órás18 Kft. semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve amelyet nem képes azonnal elhárítani.

Az Órás18 Kft. előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás a „weboldalak”-on való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe. Amennyiben Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. Vásárló teljes körűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.

A „weboldalak” szerzői jogvédelem alatt állnak. Minden nem fenti kategóriába eső grafika, elrendezés vagy szöveges ill. adat tartalom joga Órás18 kft. tulajdona. A „weboldalak” oldalai tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk után lehetséges.

Az Órás18 Kft.-n kívül a „weboldalak”-ra mutató linket csak úgy szabad elhelyezni, hogy az nem keltheti azt a benyomást, hogy a „weboldalak” vagy az Órás18 Kft. javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt „weboldalak”-ról, valamint a „weboldalak” és a linkelő honlap között fennálló jogviszonyról. A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén az Órás18 Kft. jogosult a honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.

Az Órás18 Kft. fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a „weboldalak” domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos minden olyan tevékenység, amely az Órás18 Kft. adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Órás18 Kft. által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Órás18 Kft. adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

20.§ Fogyasztói jog- és igényérvényesítés

20.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2018-tól panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

21.3. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a Békéltető Testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.

Elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím:
bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Szolgáltatót a Békéltető Testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

21.4. Bírósági eljárás kezdeményezése

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

22.§ Záró rendelkezések

25.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),

 az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,

 a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

 az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet,

 a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, valamint

 a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény

rendelkezéseire.

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

22.2. Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye az Órás18 Kft. cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.

22.3. A „weboldalak”-at a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja az Órás18 Kft. vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett. Az Órás18 Kft. fenntart magának minden jogot a „weboldalak”-nak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a „weboldalak”-on megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Órás18 Kft. írásos hozzájárulása nélkül. Az imént részletezett tiltó rendelkezések hatálya alól kivételt képez az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat megismerés céljából történő letöltése.

22.4. ÁSZF egyoldalú módosítása

Az Órás18 Kft. jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. Az Órás18 Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a „weboldalak”-on, előzetes figyelmeztetés nélkül.


Órás18 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Mellékletek:

1. számú melléklet: elállási nyilatkozatminta

2. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

3. számú melléklet: Órás18 Kft. üzleteinek adatai


1. melléklet

Az alábbi linken elérhető az elállási nyilatkozat minta:

https://oras18.eu/img/cms/elallasi-minta-oras18_eu.pdf


2. melléklet
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az Órás18 Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Órás18 Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Egyes termékre vonatkozóan hibás teljesítés esetén szerződés, vagy jogszabály alapján az Órás18 Kft. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott termékek esetében a jótállás időtartama legalább egy év.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.


3. melléklet

Órás18 – Órabolt és szerviz (Pestszentimre)

Cím: 1188 Budapest, Nemes utca 6.
Bányi Júlia utca üzletsor
Telefon: +36 30 281 3574
E-mail cím:
info@oras18.eu

Órás18 - Órabolt és szerviz (Boráros tér)
Timex szerviz
Cím: 1095 Budapest, Boráros tér 7.
Dunaház Üzletház 11-es Üzlet
Telefon: +36 20 951 1275
E-mail cím:
info@timexszerviz.hu
E-mail cím:
info@nauticaora.hu